Herby szlacheckie

Herby szlacheckie Janusz Wierzbicki

herb Mogiła

Rodziny należące do herbu: Andruszewicz, Białowolski, Bichowski, Bielewicz, Bijewicz, Bilewicz, Billewicz, Bogarewicz, Bogdanowicz, Bohdanowicz, Bublewski, Bychowicz, Bychowiec, Ciechanowicz, Czernicki, Daugiert, Daugird, Dawgirt, Dowgirdowicz, Dowgirt, Dowgird, Downarowicz, Dworzecki, Ibiański, Jawoysz, Karczewski, Kukiewicz, Łopato, Łopatto, Majewski, Maruchowicz, Maruszewski, Mogień, Monstwiłło, Montowicz, Montwidt, Mostwił, Romaszkiewicz, Romaszkowicz, Rukiewicz, Sołouch, Sołuch, Stankiewicz, Stankowicz, Stankun, Szajewski, Szymkiewicz, Wołodźko, Wysocki, Zadeyko, Zodejko, Zygmanowski, Żadeyko, Żodejko

Wymiary: 45 cm x 34,5 cm

Herb dostępny również w innej ramie np. bogato zdobionej,  w formie ryngrafu czy owalnej a także jako miniatura (16 cm x 12,5 cm).

Skontaktuj się w sprawie zamówienia.