Herby szlacheckie

Herby szlacheckie Janusz Wierzbicki

Herby Szlacheckie

Zapraszam do zapoznania się z ofertą pracowni sztukatorskiej, w której powstają rzeczy nietuzinkowe, wyjątkowe elementy do dekoracji wnętrz, wykonane ręcznie z materiałów wysokiej jakości. Cechą wyróżniającą produkty stworzone w Zaścianku Rzeczy Nietuzinkowych jest zachowanie zasad  obowiązujących w heraldyce przy realizacji herbów szlacheckich, godeł, znaków cechowych i innych elementów sztukatorskich. Herby oraz rzeczy nietuzinkowe wykonane w pracowni sztukatorskiej zdobią domy nie tylko w Polsce, ale na czterech kontynentach, w kilkunastu krajach świata, .