Herby szlacheckie

Herby szlacheckie Janusz Wierzbicki

herb Bożawola

Rodziny należące do herbu: Artyński, Bachmatowicz, Bańkowski, Boch, Chaćbiejewicz, Chazbijewicz, Chrostnica,, Djus, Drawdzik, Druszkiewicz, Dzius, Dzisam Dziusz, Gąsecki, Gościemiński, Gościmiński, Górski, Jemielicki, Jemielita, Jemielity, Juchnowicz, Kołupajło, Komorowski, Kościmiński, Lasocki, Mackiewicz, Mickiewicz, Madyjowski, Madyowski, Moyrzym, Olsztyński, Ostrowiec, Rejmunt, Reymunt, Romanowski, Rosalski, Rossalski, Rowieński, Rowiński, Rzeczkowski, Spichalski, Stocki, Szczyrkowski, Szczyrski, Zadwojń, Żodwojń

Wymiary: 45 cm x 34,5 cm

Herb dostępny również w innej ramie np. ośmiokątnej, w formie ryngrafu czy owalnej a także jako miniatura (16 cm x 12,5 cm).

Skontaktuj się w sprawie zamówienia.