Herby szlacheckie

Herby szlacheckie Janusz Wierzbicki

herb Trąby

Rodziny należące do herbu: Amform Amforowicz, Baraniecki, Birżański, Błeszyński, Błędowski, Bolesławski, Brzeziński, Chaszajdarowicz, Chaszajewicz, Chwalczewski, Chwaleczewski, Chwaliszewski, Ciarnowski, Ciążyński, Ciborowski, Ciecicza, Cielica, Cieszeyko, Czaszawski, Czaszyński, Czaśnicki, Dadziwiłowicz, Dawidowicz, Dewicz, Dobek, Dobiński, Dobkiewicz, Dogel, Dogiel, Doliński, Dołuski, Dowgielt, Dowgiełt, Dowiakowski, Dzieczkowski, Dziewałtowski, Dzimitrowicz, Falczewski, Gabszewicz, Gaściewicz, Gaścilewicz, Gekowicz, Gintowicz, Gintowt, Gnoiński, Gorzkowski, Goszkowski, Grobicki, Gruzdź, Hawryłło, Horoch, Hreczycha, Hreczyna, Hryczyna, Hrydzewicz, Hrydziewicz, Iskrzycki, Iwankiewicz, Iwaszkiewicz, Iwaszkowicz, Jaksiński, Janakowski, Jardanowski, Jaskold, Jaskołd, Jaszkiewicz, Jaszkowicz, Jawoysz, Jonakowski, Jordan, Jordanowski, Jurhiewicz, Jurjewicz, Kalina, Kalino, Karaszewicz, Karaś, Kiełkiewicz, Kierdej, Kierklewski, Kirklewski, Kiryk, Klichnowski, Klichowski, Kolecki, Koleński, Kolęcki, Koliński, Kołakowski, Kołek, Komajewski, Konkowski, Kosmowski, Kosowski, Kowienicki, Kowinicki, Kownacki, Kownicki, Kowzan, Krakowka, Kramkowski, Krassuski, Krąkowski, Krzykawski, Kumajewski, Kumanowski, Kumorowski, Kuryłowski, Leonowicz, Lewkowski, Lutowieński, Łąkorski, Łętowieński, Łuczycki, Mejer, Michniewski, Michniowski, Michnowski, Mickiewicz, Mielakowski, Miełakowski, Miękicki, Mikiski, Mikołajewicz, Milecki, Miłakowski, Mleczko, Narbutt, Niewier, Niewodziński, Ocicki, Oczycki, Odyniec, Ordyniec, Osiemborowski, Ostyk, Ostykowicz, Ościk, Ościkowicz, Ościkowski, Ośmiałowski, Ośniałowski, Oticz, Otwinowski, Pakoszewski, Pankiewicz, Pankowicz, Paszkiewicz, Petrusiewicz, Petruszewicz, Piecek, Pieckiewicz, Piećko, Piekiewicz, Pieńkiewicz, Pieńkowski, Pietkiewicz, Piętkiewicz, Piwko, Piwnicki, Płowieński, Płowiński, Pszonka, Radziwiłowicz, Radziwiłł, Radziwiłłowicz, Rakiewicz, Rodowicz, Roguski, Rokosz, Romaszkiewicz, Rozwadowski, Rusanowski, Rusianowski, Russagowski, Russanowski, Rykaczewski, Rzeczkowski, Sadkowski, Sierski, Siesicki, Sirewicz, Siwicki, Sobocki, Sośnicki, Stanczykiewicz, Stanilewicz, Stanilewski, Stanisławowicz, Stańczyk, Stańczykiewicz, Stecher, Stojowski, Strzałka, Syrewicz, Syruć, Szalowski, Światorzęcki, Świątorzecki, Świerczewski, Świerczowski, Świętochowski, Świętorzęcki, Tokaczewski, Tokarzewski, Tokara, Tokarski, Trąba, Tromba, Truszowski, Walawski, Warzycki, Wierszul, Wierszuł, Wierzejski, Wierzeyski, Wiesicki, Wiktorynowicz, Wilam, Wincza, Winiarski, Wińcza, Włoczewski, Wnorowski, Wojna, Wojno, Wojnowicz, Wolda, Wołk, Wrzeszcz, Wyczołkowski, Wylam, Zbrawski, Zwiachelski, Zwiacholski, Żagiel, Żebrawski, Żórawski, Żuk

Wymiary: 45 cm x 34,5 cm

Herb dostępny również w innej ramie np. owalnej, w formie ryngrafu czy bogato zdobionej.

Skontaktuj się w sprawie zamówienia.