Herby szlacheckie

Herby szlacheckie Janusz Wierzbicki

herb Wczele

Rodziny należące do herbu: Bacewicz, Berkowski, Ceyma, Chełkowski, Chomętowski, Chomentowski, Chudzicki, Chwałkowski, Chyłkowski, Daleszyński, Dobiejewski, Dobkiewicz, Droszewski, Drożewski, Druw, Dzberkowski, Dziakiewicz, Dziakowicz, Dziekczyński, Dzieleczyński, Dzieleszyński, Dzieszulski, Figler, Foglar, Fogler, Gałęski, Gawroński, Głuchowski, Gniazdowski, Golanka, Golian, Grabowiec, Grabowski, Grabski, Gurowski, Herman, Hołub, Iwan, Jabłkowski, Kaczanowski, Karchowski, Karmański, Karmieński, Karmiński, Karszanowski, Kemblan, Kęblan, Kościński, Kotowiecki, Kucharski, Lechon, Lechoń, Libek, Lucieński, Luciński, Ludsławski, Ludzisławski, Luteński, Lutyński, Mieleński, Mieliński, Mieloński, Mileński, Miliński, Myślecki, Myślęcki, Naleski, Nalewski, Pelcz, Płuchowski, Pogorzelski, Prytwicz, Rumiejewski, Rumiejowski, Rumiewski, Runiewski, Rzegnowski, Rzegocki, Siekowski, Skoraczewski, Szołowski, Tłuchowski, Trzecki, Tumigrała, Wielicki, Włościejewski, Włościejowski, Wsołowski, Wszołowski, Zagłoba, Zagroba, Zberkowski, Zuillard

Wymiary: 45 cm x 34,5 cm

Herb dostępny również w innej ramie np. owalnej czy bogato zdobionej.

Skontaktuj się w sprawie zamówienia.